Holst Elutvecklning

     

>> KNX  temp0053_img

Vad är KNX?

När man vill få bekvämlighet, mer säkerhet, mer energisparande elanläggning.

KNX är en standard för hem och fastighetsautomation.

För mer info:  KNX

Hem  temp0053_button

 

  Adress                                                               Kontakt

  Holst Elutveckling                                                                     Krister Holst                                    
  Kyrkvägen 1                                                                              krister.holst@telia.com                             
  272 97 GÄRSNÄS                                                                     Tel: 070-530 26 53
                                                                                                                            
 
      
            Auktoriserad Besiktningsingenjör av Elektriska Nämnden