Holst Elutvecklning

     

>> Elbesiktning - Elkontroll temp0053_img

Ni står kanske i begrepp att köpa en fastighet?

  • Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som dolda fel.

Kanske börjar ej elanläggning bli gammal?

  • Risken med elrelatrerade fel ökar med åldern och kan leda till allvarliga skador.

 

Då är det kanske dags för en kontroll av elanläggningen.

Efter kontrollen kommer ni att få ett protokoll, där ni får reda på statusen på er anläggning. I protokollet beskrivs eventuella åtgärder för att öka säkerheten samt de brister som ni skall åtgärda.

 

 

 

 

Hem  temp0053_button

 

  Adress                                                               Kontakt

  Holst Elutveckling                                                                     Krister Holst                                    
  Kyrkvägen 1                                                                              krister.holst@telia.com                             
  272 97 GÄRSNÄS                                                                     Tel: 070-530 26 53
                                                                                                                            
 
      
            Auktoriserad Besiktningsingenjör av Elektriska Nämnden