Holst Elutvecklning

     

>> Periodisk kontroll  temp0053_img

Enligt SFS 2008:22 - 4§ har innehavaren av en starkströmsanläggning ansvarar för att anläggningen sköts på ett sådant sätt att den bibehåller en betryggande säkerhet mot skada på grund av el. 

För att uppnå detta skall man göra en Periodisk kontroll av sin anläggning med en viss tidsintervall. Tidsintervallet är beroende på anläggningstyp samt om den är utsatt för stora påfrestningar.

Efter kontrollen få ni ett protokoll, där ni får reda på hur statusen är på er anläggning. I protokollet beskrivs eventuella åtgärder för att öka säkerheten samt brister som ni skall åtgärda.

 

 

Hem  temp0053_button

 

  Adress                                                               Kontakt

  Holst Elutveckling                                                                     Krister Holst                                    
  Kyrkvägen 1                                                                              krister.holst@telia.com                             
  272 97 GÄRSNÄS                                                                     Tel: 070-530 26 53
                                                                                                                            
 
      
            Auktoriserad Besiktningsingenjör av Elektriska Nämnden