Holst Elutvecklning

     

>> Revisionsbesiktning  temp0053_img

Kontroll av elanläggning enligt Elektriska Nämndens anvisningar.

Efter försäkringsgivarens anmälan om besiktningsplikt aviseras Elektriska Nämnden om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besikningsingenjör i Elektriska Nämndens webbbaserade objektregister EN2010. (Elektriska Nämnden)

Får/har ni problem med att välja besikningsingenjör i EN2010. Vi kan även utföra det till er.

Efter ni har valt uppdragstagare/besiktningsingenjör kommer vi att kontaka er och komma överrens om en dag som passar båda parter.

Efter besiktningen kommer ni att få ett protokoll på mailen (alt. per post), där ni får reda på hur statusen är på er anläggning samt eventuella brister som ni skall åtgärda.

När alla brister är åtgärdade skall ni registrera detta i EN2010. Om vi har fått fullmakt så sköter vi all registrering efter att ni har meddelat oss att alla brister är åtgärdade.

Hem  temp0053_button

 

  Adress                                                               Kontakt

  Holst Elutveckling                                                                     Krister Holst                                    
  Kyrkvägen 1                                                                              krister.holst@telia.com                             
  272 97 GÄRSNÄS                                                                     Tel: 070-530 26 53
                                                                                                                            
 
      
            Auktoriserad Besiktningsingenjör av Elektriska Nämnden